REJESTRACJA TEL: +48 604 436 118

E-MAIL: pracowniasens@op.pl

Badania psychologiczne na broń

W pracowni SENS można poddać się badaniu psychologicznemu osób ubiegających się o uzyskanie pozwolenia na posiadanie broni. Zgodnie z ustawą o broni i amunicji badanie psychologiczne obejmuje sprawność umysłową, osobowość z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych, a także określenie dojrzałości społecznej oraz emocjonalnej. Wykazanie pełnej zdolności psychicznej jest niezbędne do dysponowania bronią. 

W pracowni można wykonać również: 

- badania psychologiczne osób na broń, 

- badania psychologiczne osób do obrotu i wykorzystania materiałów wybuchowych, 

- badania psychologiczne inspektora ruchu drogowego, 

- badania psychologiczne strażnika miejskiego i gminnego, 

- badania psychologiczne do pracy detektywa, 

- badania psychologiczne pracowników ochrony. 

Przebieg spotkania – czego się spodziewać?

Podczas badania psycholog przeprowadza dokładny wywiad, za pomocą narzędzi psychologicznych bada osobowość, funkcje poznawcze, temperament, umiejętność radzenia sobie ze stresem, skłonność do ryzyka, itd.

Badania psychologicznego nie należy się obawiać, nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Najważniejsza jest szczerość i otwartość w odpowiedziach. Tuż po badaniu psycholog wystawia odpowiednie orzeczenie. 

Theme by Out the Box