REJESTRACJA TEL: +48 604 436 118

E-MAIL: pracowniasens@op.pl

Oferta: 

W naszej Pracowni Psychologicznej wykonujemy badania psychologiczne dla:
 • kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • kierowców zawodowych wszystkich kategorii (m. in. w ramach okresowych badań profilaktycznych)
 • instruktorów jazdy, egzaminatorów nauki jazdy

 • osób skierowanych na badania przez Policję, starostę, prezydenta miasta
 • osób pracujących na wysokościach
 • operatorów wózków widłowych, ciężkiego sprzętu budowlanego itd.
 • konsultacje na wniosek lekarza medycyny pracy
 • badanie psychologiczne na broń 
 • badania psychologiczne do obrotu i posiadania ładunków wybuchowych 
 • badania psychologiczne pracowników ochrony 
 • trening koncentracji i uwagi dla dzieci 
 • testy psychologiczne: osobowość, temperament, funkcje pozdawcze, predyspozycje zawodowe, kwestionariusz poczucia stresu, depresji, lęku

Średni czas badania to:

 • ok. 1,5 h – kierowcy
 • ok. 40 min – operatorzy maszyn
 • ok. 50 min – kat B (pojazdy służbowe)
 • ok. 20 min - badanie w ciemni 
 • ponad 2 h - badanie na broń

Badania psychologiczne przeprowadzane są zwykle w jednym dniu. Po zakończeniu badania psycholog szczegółowo omawia wyniki diagnozy oraz wydaje odpowiednie orzeczenie lub zaświadczenie.

Na badanie należy przyjść wypoczętym, bez oznak spożycia alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, zabrać okulary/soczewki jeśli badany używa, dowód tożsamości. Ponadto należy zabrać skierowanie z komendy Policji lub od lekarza medycyny pracy oraz dane do faktury jeśli są wymagane do badania.

# Oferujemy atrakcyjne formy współpracy dla firm, zainteresowanych podpisaniem stałej umowy na wykonywanie badań psychologicznych w naszej Pracowni

#   Tel.: + 48 604 436 118   #

Theme by Out the Box