REJESTRACJA TEL: +48 604 436 118

E-MAIL: pracowniasens@op.pl

O mnie

Psycholog transportu: mgr Paulina Skalska-Królak

Jestem absolwentką jednolitych wyższych studiów magisterskich na kierunku psychologia, które ukończyłam na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Mój warsztat specjalizacyjny to psychologia kliniczna.

Ze względu na posiadaną pasję i chęć dokształcania się, w 2015 roku ukończyłam studia podyplomowe, uzyskując status psychologa transportu na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Dzięki temu pozyskałam wiedzę oraz umiejętności praktyczne związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego i zdobyłam kompetencje do działań diagnostyczno-orzeczniczych. Wykształcenie pozwoliło mi otrzymać status psychologa transportu, uprawnionego do przeprowadzania specjalistycznych badań osób kierujących pojazdami (nr ew. 272/P). 

Rozwijając swoje pasje uzyskałam uprawnienia do badania osób ubiegających się o uzyskanie pozwolenia na posiadanie broni (nr 102/2022). Jestem organem odwoławczym w tym zakresie. 

Interesuję się również rozwojem poznawczym dzieci i młodzieży. Posiadam certyfikat Instruktora Teatroterapii, trenera TUS, ukończyłam trening koncetracji i uwagi. 

Zapraszam serdecznie do gabinetu !!!

Theme by Out the Box